AUTONÓMNA OBLASŤ ANDALÚZIA

Osnova

Slovenská komunita


Registrujte sa na našu webovú stránku a budete mať prístup k všetkým službám konzulátu a navyše budete informovaný o všetkých udalostiach a aktivitách, ktoré organizujeme pre slovenských občanov v Andalúzii.eslovacos

Slovensko: História


Slovensko je krajina, ktorú už v prvopočiatkoch križovali významných obchodné cesty a ktorá sa nachádzala na rozhraní rôznych kultúr. Nutno spomenúť najmä dve významné obchodné cesty, ktoré prechádzali Slovenskom. Prvá, to je obchodná cesta pozdĺž Dunaja, ktorá slúžila na lodnú ale aj suchozemskú prepravu korytom tejto mohutnej rieky. Druhá významná obchodná cesta je Jantárová obchodná cesta, ktorá viedla až na Balkán k Jadránskemu moru a považuje za druhú najvýznamnejšiu obchodnú trasu staroveku.


Prvá známa kultúra, ktorá sídlila na území Slovenska boli Kelti. Našli sa aj pozostatky rôznych keltských pevností a miest ako sú napríklad Smolenice alebo Plavecký hrad. Kelti sidlili na území Slovenska okolo piateho až prvého storočia pred Kristom, potom ich ale vytlačili germánske kmene, ktoré prišli zo severu.

Neskôr prišli Rimania, ktorých východnú hranicu vymedzovala rieka Dunaj. Počas niekoľkých storočí zvádzali Rimania boje s germánskymi kmeňmi, ktoré sídlili na druhom brehu najväčšej slovenskej rieky. V Rusovciach blízko Bratislavy sa dokonca našlo stratené rímske mesto Gerulata, ktoré je zaznamenané na mnohých historických mapách a cisár Marcus Aurelius tu počas markomanských vojen napísal svoje slávne dielo - Hovory k sebe.


Slovania prichádzajú do Európy až v piatom storočí nášho letopočtu z východu (presné miesto je neznáme ale predpokldá sa, že prišli až spoza Uralu) a za krátky čas obsadili takmer polovicu Európy. V deviatom storočí vzniká slovanská ríša zvaná Veľká Morava. Práve veľkomoravský panovník Rastislav pozýva na územie Slovenska bratov Konštantína a Metóda aby priniesli do ríše kresťanstvo a hlavne vymysleli Slovanom chýbajúce písmo. Neskôr títo vierozvestci dosiahli, že bola staroslovienčina uznaná pápežem ako oficiálny štvrtý liturgický jazyk.


Po zániku Veľkej Moravy na územie Slovenska prišli Maďari a Slovensko sa stalo súčasťou Uhorska, neskôr Rakúsko-Uhorska, v ktorom nezastávalo veľmi významnú úlohu. V 16. storočí sa ale kvôli neustálym nájazdom Turkov stáva Bratislava  kultúrnym centrom Rakúsko-Uhorska, sídli tu aj kraľovná Mária Terézia Habsburská a Bratislava bola určená hlavným a aj korunovačným mestom, kde je korunovaných 19 kráľov Rakúsko-Uhorskej monarchie.


Neskôr kvôli zlému postaveniu v Rakúsko-Uhorsku Slovensko, ako aj iné krajiny, bojovalo za svoju samostatnosť, ktorú sa definitívne podarilo získať po prvej svetovej vojne ako následok Rakúsko-Uhorskej  porážky. Vzniká teda prvý Československý štát.


Počas druhej svetovej vojny vzniká síce Slovenský štát ale po konci vojny sa Slovensko opäť spája s Českom a znovu vzniká Československý štát, teraz však socialistický. V roku 1989 sa uskutočnuje zamatová revolúcia, ktorá zvrhuje totalitný režim.


Od tohto obdobia sa začína nova éra Slovenska, ktoré sa 1.1.1993 osamostatňuje od Česka a stáva sa tak samostatnou krajinou.