AUTONÓMNA OBLASŤ ANDALÚZIA

Víta Vás konzul

consul

V prvom rade by som Vás chcel privítať na webovej stránke konzulátu, mieste kde môžete nájsť všetko o Slovensku, o skvelej krajine plnej možností a s veľkou perspektívou, s ktorou sme potešení spolupracovať.

Našim hlavným cieľom je zaručiť Vám príjemný priebeh Vášho pobytu v Andalúzii, jedinečnom mieste, ktoré nikoho nenechá chladným. Tu nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o oboch regiónoch: doklady a povolenia, zvyky a tradície alebo aj obľúbené turistické oblasti.

Čo sa týka obchodných záležitostí, chcel by som poukázať na veľké možnosti, ktoré náš región ponúka pre Vaše investície, ktoré vďaka jedinečnosti regiónu určite naplnia svoj ekonomický potenciál.

Pre viac informácii sa na nás môžete obrátiť a kontaktovať nás,

S podravom.
Hon. Sr. D. Jesús García Urbano
Honorárny konzul Slovenska v Andalúzii

Konzulát


Diplomatické pobočky Slovenskej republiky v zahraničí zabezpečujú služby v súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch. Pod týmito službami sa rozumie poskytovanie pomoci slovenským občanom, ktorí trpia v zahraničí ťažkosťami, pomoc pri riešení otázky dedičstva v zahraničí, pomoc pri prevoze telesných pozostatkov v prípade úmrtia slovenského občana v zahraničí a pomoc pri riešení kriminálnych deliktov, ktorých sa dopustili slovenskí občania v zahraničí.

Možnosti zasahovania pobočky konzulátu do policajných alebo súdnych konaní a rovnako konaní vzťahujúcich sa k správaniu slovenského občana v zahraničí sú limitované takisto, ako aj možnosti riešenia problémov slovenských turistov, ktorí si svoj zájazd do zahraničia pripravili nedostatočne.

Právomoci konzulov sú riadené medzinárodnými zákonmi, súdnym poriadkom Slovenskej republiky a súdnym poriadkom krajiny, v ktorej konzul pôsobí. Pobočky konzulátov poskytujú informácie o turistike, kultúre, ekonomike, ako aj iné informácie o krajine, ktorú reprezentujú, a to všetko vrámci podporovania poznatkov a vzťahov medzi danými krajinami, so zámerom zvýšenia obchodu, turizmu, školskej a kultúrnej výmeny a zintenzívnenia priateľských vzťahov týchto krajín.

Vydať slovenskému občanovi náhradný cestovný dokument, ktorý mu umožní jeho návrat na Slovensko.
Spojiť sa s rodinou alebo blízkymi slovenského občana, aby mu v núdzi poslali finančnú pomoc.
Poradiť slovenskému občanovi ako odoslať peniaze.
Odporučiť slovenskému občanovi miestnu právnu pomoc pri strete s políciou alebo pri súdnom procese.
Odporučiť slovenskému občanovi miestne zdravotné alebo tlmočnícke služby.
Informovať rodinu v prípade nehody alebo úmrtia slovenského občana v zahraničí a odporučiť nevyhnutné kroky.
Skontaktovať sa so zatknutými alebo uväznenými občanmi Slovenska v zahraničí a informovať ich rodiny o danej situácii.
Ako znalec miestnych podmienok a zákonov odporučiť ako postupovať v spomínaných prípadoch alebo v prípadoch im podobným.
V prípade potreby poskytnúť adresy charitatívnych organizácií (ubytovanie a strava).
Byť prostredníkom medzi občanom a miestnymi úradmi, políciou alebo trestno-právnymi orgánmi.
Overiť pravosť fotokópií, dokumentov, podpisov a pečiatok.
Byť v kontakte s dôležitými miestnymi orgánmi pre podporovanie a udržiavanie dobrých vzťahov.
Slúžiť ako prostredník medzi vládou (ambasáda), ktorú zastupuje a miestnymi inštitúciami v regióne, v ktorom pôsobí.

Zasahovať do súdneho procesu alebo začať proces v mene občana.
Poskytnúť občanovi súdne služby.
Dosiahnúť prepustenie občana z väzenia.
Zasianúť do vyšetrovania orgánov vo veci trestného práva.
Zariadiť občanovi lepšie zaobchádzanie ako to, ktoré sa poskytuje miestnym občanom v nemocnici alebo vo väznici.
Hradiť občanovi zdravotnícke služby,ubytovanie,prepravu, právnu pomoc alebo iné výdavky.
Poskytovať služby náležité cestovným agentúram, leteckým spoločnostiam, bankám ako aj služby náležité iným organizáciám.
Poskytovanie ubytovania, práce alebo pracovného povolenia.

Od mája 2007 slovenskí občania, rovnako ako aj občania iných členských krajín EU, majú právo pobývať sa na území Španielska po dobu dlhšiu ako tri mesiace. V tomto prípade sú však povinní na úrade cudzincov v lokalite, kde sa snažia pobývať alebo získať bydlisko, požiadať o zapísanie do centrálneho registra cudzincov.

Slovenskí študenti, ktorí chcú študovať v Španielsku, musia nasledovať tieto kroky:
1. Kontaktovať školské zariadenie alebo vybranú univerzitu a vedieť podmienky prijatia.
2. Požiadať prostredníctvom Španielskej ambasády v Bratislave o uznanie študijného dokladu.
3. Zložiť skúšku zo španielskeho jazyka a skúšky z predmetov, ktoré sú požadované pri vybranom odbore. Taktiež sa zvykne žiadať skúška z iného cudzieho jazyka.
4. Zapísať sa na vybraný školský inštitút.
5. Žiadať o študentské víza na Špnielskej ambasáde v Bratislave prikladajúc:
- doklad o prijatí na školské zariadenie alebo univerzitu
- doklad o platbyschopnosti počas štúdia v Španielsku
- doklad o zdravotnom poistení

Poloha


Maps
Poštová adresa:
C/ Flauta Mágica nº 22, 29006 Málaga
Telefón:+34 952 22 33 10
Fax:+34 951 20 42 02
consulado@eslovaquia-andalucia.es

Platné právne normy Slovenskej republiky schvaľujú platenie správnych poplatkov za špeciálne konzulárne služby.


Ambasáda a konzuláty


Ambasáda v Madrid

Calle Del Pinar, 20. 28006 Madrid
Tel: 915 903 861
Fax: 915 903 868


› Honorárny konzulát v Aragón - La Rioja

C./ Fray Luis Amigó, 4. 50006 Zaragoza
Tel: 976 377 568
Fax: 976 253 192


› Honorárny konzulát v Barcelona

Plaza Urquinaona, 6. 08010 Barcelona
Tel: 933 179 465
Fax: 933 171 793


› Honorárny konzulát v Canarias

Calle Jesús y María 27 - Bajo 38004 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 27 59 28
Fax: 922 24 90 71

Slovenská komunita


Registrujte sa na našej webovej stránke a budete mať prístup k všetkým službám konzulátu a navyše budete informovaný o všetkých udalostiach a aktivitách, ktoré organizujeme pre slovenských občanov v Andalúzii.eslovacos