AUTONÓMNA OBLASŤ ANDALÚZIA

Osnova

Slovenská komunita


Registrujte sa na našej webovej stránke a budete mať prístup k všetkým službám konzulátu a navyše budete informovaný o všetkých udalostiach a aktivitách, ktoré organizujeme pre slovenských občanov v Andalúzii.eslovacos

SLOVENSKO: VZDELANIE


Slovensko disponuje moderným a vysoko rozvinutým školským systémom, ktorý poskytuje kvalitné vzdelanie ako základné a stredoškolské, tak aj univerzitné. Dominujú stredné školy s určitým špecializovaným zameraním. Slovensko pracuje na rozšírení počítačových technológií vrámci školstva a taktiež na zavedení voľného prístupu k internetu pre všetkých žiakov a študentov vďaka projektom Infovek a eSlovakia.

Slovenský školský systém je veľmi podobný tomu španielskemu aj keď sa v niektorých veciach líšia. Na Slovensku napríklad neexistuje písomná škúška selectividad, ktorá umožňuje španielským študentom prijatie na univerzitu ale naopak, pre prijatie na univerzitu je povinné prejsť ústnymi a písomnými skúškami zvanými maturita a následne sa vo väčšine prípadov musí žiak zúčasniť aj na príjímacích skúškach, ktoré sa líšia vzhl'adom na univerzitu, na ktorú má žiak záujem byť prijatý. Aj keď väčšina škôl je štátnych, existujú aj výnimky v podobe súkromných škôl alebo škôl cirkevných.

Na Slovensku nie sú žiadne školy spoluvlastnené Španielskom ale na základe dohody medzi ministerstvami školstva existujú bilingválne španielsko-slovenské školské zariadenia, na ktorých sa vyučuje od stupňa zodpovedajúcemu druhému alebo tretiemu ESO (označenie v španielskom školskom systéme) španielský jazyk, španielská literatúra ako aj španielská kultúra a dvojjazyčne (v španielčine a slovenčine) sa žiaci daných inštitútov učia premety matematiku, biológiu, fyziku a chémiu.


Spojenia s webovými stránkami bilingválnych inštitútov:
Gymnázium Mikuláša Kováča - Banská Bytrica - https://gmkbb.edupage.org
Gymnázium Federica Garcíu Lorcu – Bratislava - http://www.gymhron.sk
Gymnázium Park Mládeže – Košice - http://gpm.edupage.org
Gymnázium Párovská – Nitra - http://www.gymparnr.edu.sk
Bilingválne slovenko- španielské gymnázium - Nové Mesto nad Váhom - http://bilgymnmv.edupage.org
Gymnázium Martina Hattalu - Trstená - http://www.gmhtrstena.sk
Gymnázium bilingválne – Žilina - http://www.gbza.eu


Informácie v prípade záujmu:
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Slovenská agentúra s informáciami o slovenských školách
Informácie pre štúdium na Slovensku
Informácie o štipendiách pre španielských študentov na Slovensku
Štátny pedagogický ústav Slovenskej republiky
Európsky zoznam školských systémov