AUTONÓMNA OBLASŤ ANDALÚZIA

Osnova

Slovenská komunita


Registrujte sa na našej webovej stránke a budete mať prístup k všetkým službám konzulátu a navyše budete informovaný o všetkých udalostiach a aktivitách, ktoré organizujeme pre slovenských občanov v Andalúzii.eslovacos

SLOVENSKO: EKONOMIKA


Slovenská republika je od roku 2004 členom Európskej únie. Vstup do EU dal Slovensku značnú ekonomickú stabilitu a ak pridáme fakt, že slovenské platy sú oveľa nižšie ako platy v ostatných krajinách EU, pritiahlo to veľa zahraničných investorov zo západnej Európy a dneska sa môže Slovensko pýšiť titulom automobilovej veľmoci.

Od svojej samostatnosti učinilo Slovensko dôležité ekonomické, finnančné, sociálne, dôchodkové ako aj zdravotnícke reformy, ktoré umožnili tomuto stredoeurópskemu štátu upevniť svoj štátny rozpočet a urobiť tak zásadný krok pre vstup do EU a neskôr, v roku 2009, aj pre prijatie eura.

Prechod na trhové hospodárstvo v roku 1989 negatívne zasiahol strojársky priemysel ktorý bol dovtedy najdôležitejším priemyselným odvetvím Slovenska. Dnes sa však situácia zmenila a medzi najdôležitejšie priemyselné odvetvia patria automobilový priemysel, chemický priemysel, farmaceutický priemysel ako aj hútnický. Významnou zložkou Slovenskej ekonomiky sú dnes aj doprava, poľnohospodárstvo , textilný, drevospracujúci a papierenský priemysel. V súčasnosti sa taktiež rozvinuli obchodné vzťahy s rôznymi zahraničnými investormi ako napríklad Volkswagen Slovakia a.s., KIA/Hyundai, PSA Paugeot/Citroen (automobilky), Whirpool Slovakia a.s. (domáce spotrebiče), BSH Dreves and Pumps s.r.o. (elektronika), SPP s.p. (plyn), US Steel Kosice s.r.o. (hútnictvo), Slovnaft a.s. (rafinéria) y Skoplast a.s. (sklo).


Sektor služieb sa tiež značne zlepšil aj keď sa žiada jeho modernizácia.
Turizmus má na Slovensku veľkú perspektívu ale jeho zlepšenie vyžaduje mnoho investícií.


Priemerný mesačný plat:
Priemerný mesačný plat na Slovensku je 730 eur
Miera nezamesnanosti v roku 2013:
Miera nezamesnanosti: 13,9%


Banky na Slovensku

Na Slovensku existuje 18 bánk. Najvýznamnejšie s podielom až 57% z celkového zisku sektora sú:
- Slovenská sporiteľňa
- Všeobecná úverová banka (VUB)
- Tatra Banka
Ďaľšie významné banky na Slovensku sú: Československá obchodná banka (CSOB), ING Bank, HVB Bank Slovakia...


Viac informácií o slovenských bankách nájdete na:
- www.banky.sk
- www.nbs.sk

Zahraničný obchod:

Systém zahraničného obchodu je úplne voľný aj keď existujú určité obmedzenia vzťahujúce sa na produkty ako napríklad zbrane, rastlinné a živočíšne výrobky alebo nerastné suroviny, ktoré vyžadujú licenciu a oprávnenie pre ich dovoz.


Daň je pre všetky firmy a spoločnosti jednotná, a to 20% neprihliadajúc na zisk. Motívom jednotnej dane bol zámer zlepšenia hospodárskeho sektora, prilákanie nových zahraničných investorov a poskytnutie nových pracovných miest. Rovnaká daň 20% platí aj pre všetky majetky a služby.


Export, import a investície:

V poslednej dobe sa zvýšil vývoz slovenských preduktov a to hlavne do krajín EU. Sektory, z ktorých sa najviac vyváža do zahraničia sú strojársky, hútnický a farmaceutický priemysel. Dovoz produktov na Slovensko taktiež značne vzrástol. Dovážajú sa hlavne automobily a produkty strojárskeho priemyslu.
Oblasti v ktorých sa insvestuje sú hlavne Bratislava (77%), Košice, Nitra, Žilina, Trenčín a Trnava. Pokiaľ ide o investície do sektorov, najviac sa investuje do priemyselnej výroby ako aj do finančníctva