AUTONÓMNA OBLASŤ ANDALÚZIA

Osnova

Slovenská komunita


Registrujte sa na našu webovú stránku a budete mať prístup k všetkým službám konzulátu a navyše budete informovaný o všetkých udalostiach a aktivitách, ktoré organizujeme pre slovenských občanov v Andalúzii.eslovacos

SLOVENSKO: KULTÚRA


Slovenská kultúra bola odjakživa spätá s kultúrami ostatných stredoeurópskych krajín, ktoré na ňu neustále pôsobili ale zachováva si aj svoje vlastné a tradičné črty, ktoré ju od nich líšia. Jej počiatky siahajú až do čias spred Veľkej Moravy, cez stredovek, až po dnešnú modernú kultúru. V staroveku na ňu mali veľký vplyv byzantská a rímska kultúra ale od desiateho storočia dominoval najmä vplyv nemeckej kultúry. Prevláda západnej kultúry v krajine sa ukázala aj v umení (románsky a gotický štýl, renesancia, baroko a aj klasicizmus).


Múzeá a galérie:

Milovníci vína môžu výskúšať napríklad bratislavnské vinné múzeum, ďalej Šarišské múzeum v Bardejovských Kúpeloch vlastní jednu z najlepších zbierok tradičných obidlí vo východnej Európe, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici z kategórie politických vytvorené ešte za komunizmu, Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici a aj Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré je jediné svojho druhu v Európe.
Viac informácií o múzeách a galériách nájdete na: www.muzeum.sk


Kultúrne udalosti

- V máji a júny sa môžete zúčastniť mnohých rockových koncertov, ktoré ponúka Bratislavská lýra. Jún a júl, to je obdobie folklórnych slávností, ktoré vrcholia Folklórným festivalom Východná blízko Popradu (Vysoké Tatry). V sempebri sa zase v Bratislave uskutočňujú Bratislavské jazzové dni.


Hudba

Medzi tradičné slovenské hudobné nástroje patrí fujara (flauta dlhá dva metre), gajdy a konkovka (flauta s prenikavým vzukom typická pre pastierov oviec). Charakteristické sú slovenské ľudové piesne, ktoré sa zachovali svojim tradovaním a taktiež udržiavali pri živote slovenský jazyk počas obdobia rakúsko-uhorskej nadvlády. V niektorých oblastiach Slovenska sú až dodnes zaužívané niektoré zvyky a tradície, ktorých súčasťou je aj spievanie piesní, ktoré hovoria o láske, ľútosti, oslave a taktiež sa k nim častokrát pridávajú tradičné tance, ktoré svojou energickosťou a elánom pomáhali prekonávať ťažkosti života dedinských ľudí.