AUTONÓMNA OBLASŤ ANDALÚZIA

Osnova

Slovenská komunita


Registrujte sa na našej webovej stránke a budete mať prístup k všetkým službám konzulátu a navyše budete informovaný o všetkých udalostiach a aktivitách, ktoré organizujeme pre slovenských občanov v Andalúzii.eslovacos

SLOVENSKO: ZEMEPIS


Slovensko (celý názov Slovenská republika) je stredoeurópsky štát, ktorý je členom Európskej únie. Slovensko je vnútrozemský štát a hraničí s týmito krajinami: na severe s Poľskom, na západe s Českom a Rakúskom, na juhu s Maďarskom na východe s Ukrajinou, ktorá ako jediná nie je členom Európskej únie.


Krajina a reliéf:

Slovensko z hľadiska reliefu môžeme rozdeliť na dve časti. Prvá časť, ktorú tvorí sever a stred krajiny, je prevažne hornatá vzľadom na pohorie Karpaty, ktoré sa rozpestiera na území tohto štátu. Karpaty sú tvorené viacerými pohoriami, za zmienku stoja Malé Karpaty, Biele Karpaty, Vysoké Tatry, ktoré sú najvyšším slovenským pohorím a sú obľúbenou turistickou destináciou najmä kvôli lyžovaniu, ktoré ponúkajú ale aj kvôli vysokohorskej turistike a krásnej prírode, ktorú tvoria okrem mohutných hôr aj mnohé plesá a doliny. Taktiež sa v tomto pohorí nachádza najvyšší bod Slovenska, Gerlachovský štít, ktorý meria 2655 metrov a aj ďalší významný vrchol, Rysy, ktorý tvorí hranicu s Poľskom. Ďalšími významnými pohoriami sú Nízke Tatry ale aj Slovenské Rudohorie.

Druhú a to rovinatú časť tvorí juh a východ Slovenska. Nachádzajú sa tu aj najúrodnejšie poľnohospodársky využívané nížiny, ktoré sú súčasťou Panónskej panvy.


Cez podunajskú nížinu, ktorá tvorí juhozápad krajiny, preteká rieka Dunaj, ktorá robí z tejto oblasti najúrodnejšiu. Dunaj je najvýznamnejšou riekou Slovenska a väčšina Slovenských riek spadá do jej úvodia. Okrem Dunaja sú ďalšími významnými riekami na Slovensku Váh, Hron, Hornád, Ondava alebo Tisza a Ipeľ, ktoré tvoria hranicu s Maďarskom.


Podnebie:

Slovensko sa nachádza medzi kontinentálnym a oceánskym podnebným pásmom. Letá sú tu teplé s častými búrkami s priemernou teplotou 25 stupňov aj keď v júly a auguste môžu teploty presahovať až 30 stupňov. Zimy sú chladné s teplotou, ktorá klesá až pod 0 stupňov a časté sú v zime aj sneženia. V dolinách sa často vyskytuje hmla, ktorá je následkom teplotnej inverzie.


Obyvateľstvo:

Počet obyvateľov Slovenska bol v roku 2009 5463046, čo tvorí hustotu zaľudnenia 111,41 obyvateľov na kilometer štvorcový. Prevažná väčšina sú Slováci (85,8%), najpočetnejšia je maďarská menšina (9,7%), ukrajinská menšina (1%) na východe krajiny a v krajine žije tiatiež viac než 1,7% Rómov.
Oficiálnym jazykom je slovenčina (83,7%) ale používa sa taktiež maďarčina (10,7%), rómčina (1,8%), ukrajinčina (1%) ale aj iné jazyky (2,6%).
Väčšinovým náboženstvom je rímskokatolícke (68,9%), evanjelické (10,8%), gregokatolícke (4,1%) alebo iného vierovyznania (3,2%). Taktiež žije na Slovensku 13% ľudí bez vierovyznania.
Najľudnatejším mestom Slovenska je Bratislava, ktorá má 430000 obyvateľov. Ďalšími významnými mestami sú: Košice, Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava a Martin.
Od roku 1949 (okrem rokov 1990-1996) sa Slovensko delí na 8 krajov pomenovaných po krajskom meste každého kraja. Ich meno, hranice a úloha sa v minulosti častokrát menili. Každý kraj je rozdelený na okresy (79 okresov).